Διερεύνηση δυσχέρειας ρινικής αναπνοής

Η απόφραξη της ρινικής αναπνοής είναι ένα από τα πλέον παλαιά όσο και συνηθισμένα συμπτώματα και το οποίο, ενώ για κάποιους αποτελεί απλή ενόχληση, για άλλους είναι πηγή σοβαρής δυσανεξίας. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ποιότητα της ζωής τους στην καθημερινότητα Αυξάνει την πιθανότητα λοιμώξεων του στόματος και του φάρυγγα ( φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα κλπ), κεφαλαλγίες και γενικότερα μια μόνιμη αίσθηση δυσφορίας λόγω της δυσχέρειας στη ρινική αναπνοή .

. Επιπρόσθετα και μέσω του ιστορικού πρέπει να ελέγχεται αν η δυσχέρεια στην αναπνοή οφείλεται είτε σε κακές έξεις του ασθενή( π.χ. φαρμακευτική ρινίτιδα σε κατάχρηση αποσυμφορητικών ) είτε σε έκθεση σε διάφορες ερεθιστικές ουσίες στο χώρο εργασίας του ( πχ σκόνη ξύλου, μούχλα) είτε στον ελεύθερό του χρόνο ( π.χ. χλώριο σε πισίνες) .

Πολύ συχνά όμως το αίσθημα δυσχέρειας στη ρινική αναπνοή οφείλεται σε σκολίωση του ρινικού διαφράγματος («στραβό διάφραγμα»).

Οι αιτίες της ρινικής απόφραξης, οι οποίες πολλές φορές συνυπάρχουν, είναι οι παρακάτω:

1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ.

2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

3. ΑΛΛΕΡΓΙΑ

4. ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΣ

. Η επίσκεψη σε ΩΡΛ είναι αναντικατάστατη, για την διερεύνηση της αιτίας για την κακή ρινική αναπνοή.

 Για την διερεύνηση αυτού του προβλήματος μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις όπως π.χ. ενδοσκόπηση ρινός, ακτινογραφία, αξονική τομογραφία.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος διερευνά τη δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής.