Ηλεκτροκαρδιογράφημα με πλήρες ιατρικό ιστορικό

Πως πραγματοποιείται;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Λήψη ατομικού και κληρονομικού ιστορικού

Ο καρδιολόγος σας μετά την καταγραφή του ιατρικού (ατομικού και κληρονομικού) ιστορικού σας, θα εκτιμήσει παράγοντες κινδύνου που επιβαρύνουν την καρδιά σας. Ενδεικτικά, οι καρδιολογικές εξετάσεις που μπορεί να διεξάγει ή να σας προτείνει ο καρδιολόγος σας είναι οι παρακάτω:

  • Έλεγχος χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
  • Έλεγχος επιπέδων γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (για εντοπισμό διαβήτη)
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
  • Μέτρηση σωματικού βάρους και υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ).
  • Διενέργεια παλμικής οξυμετρίας
  • Μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια ανώδυνη εξέταση και αποτελεί ένα βασικό τμήμα της καρδιολογικής εξέτασης, με το οποίο παίρνουμε πληροφορίες τόσο για το καρδιολογικό ρυθμό, όσο και για την αρχιτεκτονική της καρδιάς και την κατάσταση των αγγείων της.

Βοηθά ώστε να διαπιστώσουμε:

άμεσα και επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι κοιλιακές ταχυκαρδίες, σοβαρές βραδυκαρδίες (όπως ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός), χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, όπως διάφορες αρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή, εκτακτοσυστολική αρρυθμία), υπερτροφία της καρδιάς (υπερτασική καρδιοπάθεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια), σπάνια νοσήματα της καρδιάς (σύνδρομο Brugada, σύνδρομο LongQT κ.α.).

Ένα ειδικό όργανο, ο καρδιογράφος, χάρη σε ηλεκτρόδια που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία στα χέρια, στα πόδια και στο θώρακα, το αυξάνει και το καταγράφει σε θερμογραφικό χαρτί. Ένα ειδικό όργανο, ο καρδιογράφος, χάρη σε ηλεκτρόδια που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία στα χέρια, στα πόδια και στο θώρακα, το αυξάνει και το καταγράφει σε θερμογραφικό χαρτί.

Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα των περισσότερων εξετάσεων τα λαμβάνετε αμέσως ή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο καρδιολόγος σας θα αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες προκειμένου να διαμορφώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο καλύπτει τις προσωπικές σας ανάγκες και την υγεία της καρδιάς σας. Στόχος όλων των εξετάσεων που περιλαμβάνει ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι η πρόληψη παρά η εκ των υστέρων αντιμετώπιση τυχόν καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προληπτικού ελέγχου;

    Ο καρδιολόγος σας μελετώντας τα ευρήματα του καρδιολογικού σας ελέγχου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά καθώς και τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. 

    Γνωρίζοντας την ακριβή κατάσταση της υγείας σας μπορείτε να βελτιώσετε τομείς και συνήθειες στον τρόπο ζωής σας αποφεύγοντας μελλοντικές επιπλοκές και δυσάρεστες καταστάσεις. 

    Ο καρδιολόγος σας βασισμένος στο ιατρικό ιστορικό σας και τις ιδιαίτερες ανάγκες σας θα συζητήσει μαζί σας και θα σας συστήσει πιθανώς αλλαγές στον τρόπο ζωής σας ή στη φαρμακευτική σας αγωγή με στόχο τη βελτίωση της καρδιαγγειακής σας υγείας.

    Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι ο ασφαλέστερος και πληρέστερος τρόπος για να μάθετε εάν διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός καρδιολόγος πραγματοποιεί τον απαιτούμενο καρδιολογικό έλεγχο μέσω ηλεκτροκαρδιογραφήματος.