Παθήσεις υπόφυσης

H υπόφυση είναι ένα μικρό όργανο με μεγάλη σημασία για το μεταβολισμό. Διαταραχές του αδένα της υπόφυσης μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ενδοκρινικές διαταραχές και έντονα συμπτώματα.

Παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την υπόφυση είναι η υποφυσιακή ανεπάρκεια (συνήθως απότοκος τραυματισμού, χειρουργείου, γονιδιακού προβλήματος ή όγκου), οι κύστεις, οι όγκοι εγκεφάλου, το κενό τουρκικό εφίππιο, οι κοκκιωματώδεις νόσοι, η υποφυσίτιδα, η βλενοκήλη και τα αδενώματα της υπόφυσης.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ενδοκρινολόγος μελετά και αντιμετωπίζει τις παθήσεις της υπόφησης.