Προληπτικός Καρδιολογικός Έλεγχος και Βεβαίωση Άθλησης

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι βαρύνουσας σημασίας για την καρδιά μας και θα πρέπει να ενταχθεί στο ετήσιο check up μας. Η καρδιά είναι ένα όργανο το οποίο λειτουργεί χωρίς διακοπή από την ημέρα της γέννησής μας. Επομένως, η φροντίδα της θα πρέπει να είναι βασικό μέλημά μας, αφού αυτή είναι που μας κρατά κυρίως στη ζωή.

Τι περιλαμβάνει ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρους καρδιολόγους, ειδικά όταν πρόκειται για να χορηγήσουν σε κάποιον ασθενή βεβαίωση άθλησης. Πιο συγκεκριμένα, ο προληπτικός έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης άθλησης περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Λήψη λεπτομερούς ιστορικού: η λήψη του ατομικού ιστορικού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αξιολόγηση των ευρημάτων που θα προκύψουν από τις απεικονιστικές εξετάσεις. Εκτός από το ατομικό ιστορικό λαμβάνεται και το οικογενειακό ιστορικό  του ασθενούς.
  • Κλινική εξέταση: μετά τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς ακολουθεί η κλινική εξέτασή του. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και την ακρόαση της καρδιάς.
  • Διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ): η εξέταση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι από τις σημαντικότερες εξετάσεις για τη διάγνωση παθήσεων της καρδιάς. Επομένως, η συμβολή της στον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο είναι τεράστια. Είναι μια εξέταση απλή, ανώδυνη με τεράστια διαγνωστική αξία για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων της καρδιάς.
  • Υπερηχοκαρδιογράφημα(Triplex καρδιάς): εάν η κλινική εξέταση και το ΗΚΓ εμφανίσουν ανησυχητικές ενδείξεις, πραγματοποιείται και triplex καρδιάς.

Σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή με εντοπισμένες καρδιολογικές παθήσεις ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον εξετάσεις όπως:

  • Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
  • Στεφανιογραφία καρδιάς
  • Holter ρυθμού

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για τον εντοπισμό τυχόν καρδιολογικών παθήσεων. Ο καρδιολόγος θα αξιολογήσει τα ευρήματα των εξετάσεων σας και βασισμένος στο ιατρικό ιστορικό σας θα σας πει πώς θα προστατέψετε την καρδιά σας. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τα ευρήματα ο καρδιολόγος ενδέχεται να σας προτείνει και αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στη φαρμακευτική αγωγή-αν λαμβάνετε- που θα βελτιώσουν την λειτουργία της καρδιάς σας.

Για ποιον λόγο είναι απαραίτητος ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος για τη λήψη βεβαίωσης άθλησης;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την ανίχνευση πιθανών νοσημάτων που μπορεί να αποβούν μοιραία για τη ζωή του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, εάν ο ασθενής πάσχει από κάποια καρδιακή νόσο, η καρδιά επιβαρύνεται και μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο.

Στην πλειονότητα των περιστατικών, ειδικά στις νέες ηλικίες, ο αιφνίδιος θάνατος οφείλεται σε κάποια μυοκαρδιοπάθεια. Από την άλλη, σε ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών ο αιφνίδιος θάνατος κατά τη διάρκεια της άθλησης οφείλεται στη στεφανιαία νόσο. Η μυοκαρδιοπάθεια σε πολλούς ασθενείς δεν εκδηλώνεται με άλλα συμπτώματα, και ξαφνικά οι αθλητές καταρρέουν. Επομένως, ο έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τόσο σε ενήλικες όσο και στα παιδιά, αν μετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Κάθε πότε θα πρέπει να πραγματοποιείται ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα άτομα που αθλούνται μια φορά τον χρόνο.

Στο πολυιατρείο Premedicare διαθέτουμε σύγχρονο καρδιολογικό τμήμα με εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό.  Στόχος του προσωπικού μας είναι η παροχή σπουδαιότερου αγαθού, της υγείας.  Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας για να λάβετε έναν εξειδικευμένο προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο.