Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προληπτικού ελέγχου;

Ο καρδιολόγος σας μελετώντας τα ευρήματα του καρδιολογικού σας ελέγχου θα σας
βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά καθώς
και τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. 
Γνωρίζοντας την ακριβή κατάσταση της υγείας σας μπορείτε να βελτιώσετε τομείς
και συνήθειες στον τρόπο ζωής σας αποφεύγοντας μελλοντικές επιπλοκές και
δυσάρεστες καταστάσεις. 
Ο καρδιολόγος σας βασισμένος στο ιατρικό ιστορικό σας και τις ιδιαίτερες ανάγκες
σας θα συζητήσει μαζί σας και θα σας συστήσει πιθανώς αλλαγές στον τρόπο ζωής σας
ή στη φαρμακευτική σας αγωγή με στόχο τη βελτίωση της καρδιαγγειακής σας υγείας.
Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι ο ασφαλέστερος και πληρέστερος
τρόπος για να μάθετε εάν διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός καρδιολόγος πραγματοποιεί τον απαιτούμενο καρδιολογικό έλεγχο.