ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12/1993 Πτυχίο Ιατρού, Ιατρική Σχολή Πατρών
11/1997 – 5/2002 Ειδικότητα Παθολογίας στην Α’ Παθολογική Κλινική του Ναυτικού

Νοσοκομείου Αθηνών με διευθυντή κλινικής τον πλοίαρχο ιατρό
κ. Α. Χρηστιά

5/2002 – 8/2002 Εκπαίδευση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών με διευθυντή κλινικής τον υποπλοίαρχο ιατρό κ. Α.
Μπέκο

8/2002 – 11/2002 Εκπαίδευση στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου
Αθηνών με διευθυντή κλινικής τον πλοίαρχο ιατρό κ. Ι. Βασιλειάδη
11/2003 Λήψη τίτλου Ειδικότητας Παθολογίας από το Υπουργείο Υγείας και

Πρόνοιας

10/2014 – 6/2017 Παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων

Ομοιοπαθητικής της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

2015-2016 Παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος Medical

Mini e-MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
5/2021 – 9/2022
3/2021 – 5/2021
9/2019 – 3/2021
9/2017 – σήμερα

Παθολόγος Ιατρός στη ΔΕΗ Α.Ε.
Επιμελητής β’ στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» (με επίταξη)
Συνεργάτης Ιατρός στην Οφθαλμολογική κλινική Υπαπαντή
Συνεργάτης Ιατρός στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Θεοξένια

1/2008 – σήμερα Συνεργάτης Ιατρός στο Οικοτροφείο Αλθαία
5/2016 -9/2016 Παθολόγος στην Κλινική Χρονίων Νοσημάτων Γαληνός
9/2008 – 5/2014 Επιμελητής Παθολόγος στη Γενική Κλινική Ταξιάρχες

1/2008 – 7/2008 Διευθυντής Παθολόγος στη Γενική Κλινική Αθηνά
2/2004 – 1/2008 Συνεργάτης Ιατρός στην Εταιρία Διαχείρισης Ασφαλειών Υγειονομικού

MedNet

1/2004 – 2/2004 Επιμελητής Παθολόγος στο Θεραπευτήριο Metropolitan
2/1996 – 3/1997 Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Περιφερειακό

Ιατρείο Ψαρίου Νεμέας

3/1995 – 10/1995 Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας εσωτερικός βοηθός στην

Πνευμονολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ

1/1994 – 3/1994 Παρακολούθηση των εργασιών της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Τζανείου

Νοσοκομείου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ
12/1989 Παρακολούθηση των εργασιών της Καρδιολογικής Κλινικής του Τζανείου

Νοσοκομείου
Εκπαίδευση στη ΜΕΘ και παρουσίαση ομιλίας με θέμα “Στένωση
Μιτροειδούς”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
10/1998 – 5/1999 Σεμινάριο Αιματολογίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
4/1999 Διήμερο σεμινάριο με θέμα: “Βασική και Εξειδικευμένη
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ACLS)” στο Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών

10/1999 – 11/1999 Σεμινάριο Νευρολογίας με θέμα: “Κεφαλαλγίες και Αγγειακά Εγκεφαλικά

Επεισόδια” στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

11/2001 Σεμινάριο με θέμα: “Εντατική Θεραπεία – Κυκλοφορική Καταπληξία

(SHOCK)” στο Αμφιθέατρο του ΠΓΝ “ΚΑΤ”, Αθήνα

10/2001 – 11/2001 Σεμινάριο Νευρολογίας με θέμα: “Κεφαλαλγίες, Αγγειακά Εγκεφαλικά
Επεισόδια και Πολλαπλή Σκλήρυνση” στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
11/2002 – 4/2010 Σεμινάριο “Υπέρταση: Θεωρία και Πράξη” στο ξενοδοχείο Divani-Caravel,

Αθήνα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η. Μαζοκοπάκης, Χ. Σκούρτης, Ι. Κ. Σφηνιαδάκης, Α. Χρηστιάς.
“Χολοστατική Ηπατίτιδα από Coxiella Burnetii (πυρετός Q), ΙΑΤΡ. ΕΠΙΘ.
ΕΝ. ΔέΝ. 35:123-128, 2001

ΛΟΙΠΑ
7/1981 Standard Certificate in English, The Palso Examinations, Αθήνα
7/2017 Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ECDL

skourtis

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας

+ 302106018868

chskourtis@premedicare.gr