Τέστ Παπανικολάου

Το Test Pap, όπως λέγεται, θεωρείται από τις πιο βασικές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου των γυναικών κι έχει σώσει τη ζωή σε εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.
Πρόκειται για λήψη  κυτταρολογικού επιχρίσματος,  για τον εντοπισμό αλλοιώσεων στη μορφολογία των κυττάρων στην περιοχή και μπορεί να οδηγήσει στην διάγνωση διαφόρων προβλημάτων όπως είναι η HPV λοίμωξη, προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου κ.α.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός γυναικολόγος πραγματοποιεί κλινική εξέταση μέσω Τέστ ΠΑΠ.