Ειδικός Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος

ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακές σπουδές

  • Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (12/1996- 11/2006).

Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής (12/2006).

  • Φοίτηση στο Βιολογικό Τμήμα Αθηνών (9/1992- 10/1996).

Απόκτηση πτυχίου Βιολογίας (11/1996).

Μεταπτυχιακές σπουδές-ειδικεύσεις
  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών με θέμα: ¨ Επίδραση μεταλλαγμένων μορφών p53 πρωτεΐνης στη διαταραχή του παλίνδρομου αρνητικού μηχανισμού ανάδρασης p53- MDM2 στον καρκίνο του πνεύμονα ¨(12/1996- 5/2001).
  • Ιατρική Ειδίκευση στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία στο Πνευμονολογικό τμήμα της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑ ¨Ευαγγελισμός¨(6/2011- 6/2016).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (5/2001).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ειδικός Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος (5/2017)

GIATROS 2

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας

+ 302106018868

pzaharatos@premedicare.gr