Βιοψίες Ουροδόχου Κύστεως

Εάν απαιτείται βιοψία της ουροδόχου κύστεως ή βιοψία του προστάτη, τότε μέσα από το κυστεοσκόπιο περνούν μικρές λαβίδες για τη λήψη δειγμάτων βιοψίας.

Μέτρηση Ροής Ούρων

 Εργαστηριακή εξέταση που γίνεται σε δείγμα ούρων, το οποίο συλλέγεται για ένα 24ωρο. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Τα ούρα αποτελούνται από νερό και διαλυμένα συστατικά, όπως νάτριο, κάλιο, ουρία, κρεατινίνη και άλλες χημικές ενώσεις. Μη φυσιολογικές συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών, σε ένα δείγμα ούρων 24ώρου, μπορεί να αποτελούν ένδειξη μιας συγκεκριμένης νόσου ή πάθησης.

Γυναικεία Ακράτεια Ούρων (Προσέγγιση, Διάγνωση, Θεραπεία)

Αδυναμία κύστης, ευαίσθητη ουροδόχος κύστη, ακούσια διαρροή ούρων Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψετε την ακράτεια. Η ακράτεια χωρίζεται σε τρία κύρια είδη που συμβαίνουν στις γυναίκες: από προσπάθεια, επιτακτική, και μεικτή.

Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ακράτειας ούρων είναι η χαλάρωση του πυελικού εδάφους και η έλλειψη οιστρογόνων που παρατηρείται με την ηλικία, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, πολλαπλοί τοκετοί και άλλα.

Για κάθε Γυναίκα με συμπτωματολογία ακράτειας ούρων απαιτείται ένα λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση από έμπειρο γυναικολόγο, εκτίμηση τυχόν υπάρχουσας πρόπτωσης πυελικών οργάνων. Ο κολπικός και κοιλιακός υπέρηχος αποτελούν βασικές εξετάσεις για την εκτίμηση του πυελικού εδάφους, της ουροδόχου κύστης και των νεφρών. Στα πλαίσια της διερεύνησης χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά το ημερολόγια ούρησης 3-7 ημερών καθώς και το Τεστ Πάνας. Τέλος, αρκετά συχνά χρησιμοποιείται και η ουροδυναμική μελέτη που βοηθά τον γιατρό να εκτίμηση ακριβέστερα το είδος της θεραπείας.

Η θεραπεία της ακράτειας ούρων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της ακράτειας και μπορεί να είναι συντηρητική-φαρμακευτική ή χειρουργική. Στην χειρουργική αντιμετώπιση, η πιο γνωστή μέθοδος για την αντιμετώπιση της ακράτειας σε προσπάθεια είναι η τοποθέτηση ταινίας κάτω από την ουρήθρα.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ουρολόγος παρέχει τις απαραίτητες βιοψίες για την ουροδόχο κύστη.