Καρδιολογικό Τμήμα | Καρδιολόγος Αγία Παρασκευή

Κλείστε το Ραντεβού σας

Το πολυιατρείο PREMEDI-CARE που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, έχει ως στόχο καθημερινά να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Απαρτίζεται από διαφορετικές ειδικότητες και τα ανάλογα ιατρικά τμήματα. Ένα από αυτά είναι και το Καρδιολογικό Τμήμα, το οποίο στελεχώνουν έμπειροι Καρδιολόγοι και ειδικευμένο προσωπικό, με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο Καρδιολόγος, παρέχει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο καθώς και τις αναγκαίες διαδικασίες μέσω υπερηχογραφήματος (triplex) καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογραφήματος, Holter πιέσεως, ρυθμού κ.α.