Ταχεία Διάγνωση

Το Point of Care Τesting είναι μια σχετικά νέα διαγνωστική πρακτική και έχει αποκτήσει δυναμική στις ανεπτυγμένες χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το Point of Care Testing δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία υγείας να αξιολογήσει άμεσα και αξιόπιστα ορισμένες διαγνωστικές μεταβλητές του ασθενούς στο σημείο όπου απαιτούνται τέτοιες αξιολογήσεις.

Η πρακτική εφαρμογή του Point of Care Testing δεν απαιτεί ειδική εργαστηριακή οργάνωση εκτός από τη χρήση των ίδιων των συσκευών. Επομένως, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε ασθενή σε οποιαδήποτε τοποθεσία και σημείο.

Το Point of Care Testing επιτρέπει τη στοχευμένη διάγνωση και θεραπεία σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

  • ΔΙΑΓΝΩΣΗ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΛΗΨΗ

Στους χώρους μας πραγματοποιούνται τα εξής τεστ ταχείας διάγνωσης:

1. Covid19 Antigen

2. Covid19 IgG/IgM

3.CK-MB test

4. INFLUENZA A+B

5. INFLUENZA A+B+Covid19

6. INFLUENZA A+B+Covid19 + RSV

7. RSV

8. Strep Test

9. Mononucleosis test

10. Troponin – Myoglobin – CKMB. Άμεση διάγνωση καρδιακού εμφράγματος CARDIAC COMBO

11. Celiac Desease

12. H.PYLORI 

13. TUBERKOULOSIS (Φυματίωσης)