Νευρολογικό Τμήμα | Νευρολόγος Αγία Παρασκευή

Κινητικές διαταραχές

Κινητικές διαταραχές

Διαταραχές μνήμης & συμπεριφοράς

Διαταραχές μνήμης & συμπεριφοράς

Αγγειακά - Εγκεφαλικά επεισόδια

Αγγειακά - Εγκεφαλικά επεισόδια

Κεφαλαλγίες

Κεφαλαλγίες

Νευραλγίες

Νευραλγίες

Νευροπάθειες

Νευροπάθειες

Μυοπάθειες

Μυοπάθειες

Μυασθένεια και μυασθενικά σύνδρομα

Μυασθένεια και μυασθενικά σύνδρομα

Περιφερική πάρεση προσωπικού νεύρου

Περιφερική πάρεση προσωπικού νεύρου

Διαταραχές ύπνου

Διαταραχές ύπνου

Ίλιγγος

Ίλιγγος

Αστάθεια

Αστάθεια

Κλείστε το Ραντεβού σας

Το πολυιατρείο PREMEDI-CARE που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, έχει ως στόχο καθημερινά να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Απαρτίζεται από διαφορετικές ειδικότητες και τα ανάλογα ιατρικά τμήματα. Ένα από αυτά είναι και το Νευρολογικό Τμήμα, το οποίο στελεχώνουν έμπειροι Νευρολόγοι και ειδικευμένο προσωπικό, με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο ιατρός Νευρολόγος αντιμετωπίζει και βρίσκει λύσεις σε θέματα που αφορούν κινητικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγίες και νευραλγίες, νευροπάθειες κ.α.