Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

  • Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή για συντομία ΓΟΠ είναι πάθηση του πεπτικού που προκαλείται όταν το όξινο περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί προς τον οισοφάγο. Επειδή το περιεχόμενο του στομάχου είναι όξινο (έχει χαμηλό PH) όταν παλινδρομεί προς το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου προκαλεί χημικό έγκαυμα, που εκδηλώνεται με πόνο και αίσθημα καύσου. Το τοίχωμα του στομάχου είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να μη διαβρώνεται από το οξύ. Ο οισοφάγος όμως, δεν έχει τέτοια προστασία για το οξύ. Όταν η παλινδρόμηση είναι χρόνια και συνεχής, προκαλούνται μόνιμες βλάβες στον βλεννογόνο του οισοφάγου και τότε στη πάθηση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης προστίθεται και η πάθηση του οισοφάγου που ονομάζεται οισοφαγίτιδα.
  • Κύριο σύμπτωμα αποτελεί η  καούρα. Πρόκειται για μια αίσθηση καψίματος, η οποία ανεβαίνει από το επιγάστριο ή το χαμηλότερο μέρος του θώρακα προς το λαιμό. Στα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνονται επίσης: πόνος στο επιγάστριο και το στήθος, ναυτία, όξινη γεύση στο στόμα, μετεωρισμός, ερυγές και αίσθημα καύσου κατά την κατάποση ζεστών ροφημάτων. Όλα τα συμπτώματα, όπως και η καούρα, εμφανίζονται περιοδικά και τείνουν να επιδεινώνονται μετά το τέλος των γευμάτων. Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα ασυνήθιστα συμπτώματα τα οποία δυσκολεύουν τη διάγνωση, καθότι ενδέχεται να ταυτίζονται με συμπτώματα άλλων παθήσεων, όπως για παράδειγμα: Επίμονος βήχας, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες, λόγω της παλινδρόμησης των οξέων που ερεθίζουν την τραχεία. Τα ασθματικά συμπτώματα του βήχα και του συριγμού μπορεί να οφείλονται στην παλινδρόμηση των γαστρικών οξέων.Άλλα συμπτώματα που πιθανόν να παρουσιαστούν στη στοματική κοιλότητα και το λαιμό περιλαμβάνουν τις παθήσεις των ούλων, τη δυσάρεστη αναπνοή, την κυνάγχη, τη βραχνάδα, καθώς και την αίσθηση κόμπου στο λαιμό. Έντονος πόνος στο στήθος αναπτύσσεται κάποιες φορές και μπορεί να εκληφθεί εσφαλμένα ως καρδιακή προσβολή.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός γαστρεντερολόγος μελετά και αντιμετωπίζει την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.