Υδροκήλη, Κιρσοκήλη, Βουβωνοκήλη (Χειρουργική Αποκατάσταση)

Κιρσοκήλη, Βουβωνοκήλη (Χειρουργική Αποκατάσταση)

 Ο όρος κήλη,  χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρόπτωση, δηλαδή τη μετατόπιση ενός οργάνου από την κοιλότητα στην οποία βρίσκεται φυσιολογικά. Ανάλογα με το αν η πρόπτωση γίνεται δια μέσου του κοιλιακού τοιχώματος προς το δέρμα ή μέσα στο σώμα, οι κήλες διακρίνονται αντίστοιχα σε εξωτερικές ή εσωτερικές.

Οι κήλες που συναντάμε πιο συχνά είναι οι εξωτερικές κήλες. Από αυτές πιο συχνή είναι η βουβωνοκήλη.

Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη συχνά γίνεται αντιληπτή τυχαία καθώς δεν εμφανίζει συγκεκριμένα συμπτώματα. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό αν εντοπίζετε μάζα ή πρήξιμο στο όσχεο ή πόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Συχνά μεγάλη και εμφανής διάταση των φλεβών που μπορεί να συνδυάζεται με πόνο που γίνεται εντονότερος σε περιπτώσεις κόπωσης ή ορθοστασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θεραπεία  της κιρσοκήλης πραγματοποιείται με χειρουργικό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η επέμβαση συμπεριλαμβανομένου και της λαπαροσκοπικής μεθόδου.

Βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη παρουσιάζεται στην περιοχή της βουβωνικής χώρας και από τις δύο πλευρές. Είναι συχνότερη στους άντρες. Μπορεί να είναι ευθεία ή λοξή και συνίσταται στην προβολή σπλάχνου εξαιτίας της αδυναμίας και ρήξης των τοιχωμάτων της βουβωνικής χώρας. Η συμπτωματολογία της βουβωνοκήλης συνίσταται στην τοπική διόγκωση στην βουβωνική χώρα που συνδυάζεται με πόνο. Ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται με αίσθημα καύσου ή βάρους στην περιοχή, ενώ η έντασή του διαφέρει ανά περίπτωση από ήπιο μέχρι εντονότερο πόνο. Ο πόνος γίνεται πιο δυνατός όταν η πίεση μέσα στην κοιλιακή χώρα αυξάνεται, όπως όταν γελάμε ή βήχουμε ή με τις κινήσεις του εντέρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο τα συμπτώματα δεν είναι εμφανή ή ο πόνος δεν συνοδεύει κάποια ορατή διόγκωση. Στην περίπτωση περίσφιξης της κήλης τα συμπτώματα είναι έντονα ( πολύ έντονος πόνος που μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία, πυρετό, εμετούς, πτώση της αρτηριακής πίεσης κα.) και η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ουρολόγος παρέχει την απαραίτητη μελέτη και την χειρουργική αντιμετώπιση της υδροκήλης, κιρσοκήλης και βουβωνοκήλης.