Υπερηχογραφικός Έλεγχος Ουροποιητικού – Γεννητικού Συστήματος

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος συστήνεται γιατί δίνεται η δυνατότητα να διαγνωστούν
πληθώρα νοσημάτων του ουροποιητικού, όπως η λιθίαση, οι όγκοι νεφρών, λιθίαση κύστης
και όγκοι της ουροδόχου κύστης, παθήσεις του προστάτη,καθώς επίσης και παθήσεις της
ουρήθρας.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ουρολόγος παρέχει τον απαραίτητο υπερηχογραφικό έλεγχο του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.