ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ -ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτ.1985-Ιουν. 1992

Σεπτ. 1992-Σεπτ. 1993

Σεπτ. 1992-Φεβρ. 1995

Μάϊος 1995-Οκτ. 1996

Απρίλιος 2002

6 Ιουλίου 2002-17 Αυγούστου 2004

Ιούλιος 2005

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Υπηρεσία Υπαίθρου, Αγροτικό Ιατρείο
Λουτρόπολης Θερμής, Νομού Λέσβου.

Στρατιωτική θητεία ως οπλίτης Ιατρός.

Συνεργασία ως ερευνητής στο Εργαστήριο
Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Απόκτηση του τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας
Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας

Εξειδίκευση στην Εντατικολογία
στην Μ.Ε.Θ.- Κ.Α.Α του Νοσοκομείου
«Σωτηρία»

Απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στην
Εντατικολογία

Δεκέμβριος 2003 Εκπαίδευση στην Νευροχειρουργική
Εντατική Θεραπεία στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας,
Γερμανία.

2004-2012 : Υπεύθυνος Διευθυντής του Πνευμονολογικού Τμήματος και του

Εργαστηρίου Μελέτης Ύπνου στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ‘Ευρωθεραπεία-
Αθήναιον”

Από το 2004 εργάζομαι ως ιδιώτης ιατρός ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:
1.ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (επεμβατική Πνευμονολογία)
2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΝΟΥ
3.ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
4.ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
5.ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  1. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
    7.ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Παρακολούθηση Επιτυχείς εξετάσεις- Βεβαίωση παρακολούθησης
στα Κ.Ε.Κ:

«ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» Κ.Ε.Κ
Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία», 22/10/1998-26/10/1998.
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Κ.Ε.Κ Ν.Ν.Θ.Α «Η
Σωτηρία», 28/02/2000-12/04/2000.
First Aid for SCUBA DIVERS: 2000, Professional

Association Of Diving Instructors. Διεθνές Πτυχίο (PADI-
DIVmst Επαγγελματία Αυτοδύτη, 2001.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΕΚ
YO2-Y.05-Y Ε/Ε703.2003
Διαλέξεις:
α. Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.
β. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Leptomeningeal carcinomatosis presenting as bilateral
sensorineural deafness and unilateral facial palsy. Mourgela S,
Sakellaropoulos A, Ardavanis A. J BUON. 2009 Apr-Jun;14(2):317-9.

Sectioning of filum terminale externum using a rigid endoscope
through the sacral hiatus. Cadaver study. Mourgela S,
Anagnostopoulou S, Sakellaropoulos A, Koulousakis A, Warnke JP.
J Neurosurg Sci. 2008 Sep;52(3):71-4.

Hypoplasia of multiple cerebral arteries: report of an unusual case.
Sakellaropoulos A, Mourgela S, Kyrlesi A, Warnke JP. J Stroke
Cerebrovasc Dis. 2008 May-Jun;17(3):161-3.

Dolichoectatic cervical arteries (carotid and vertebral arteries)
heralded by
recurrent cerebral ischemia: case illustration. Mourgela S,
Anagnostopoulou S, Sakellaropoulos A, Spanos A. Angiology. 2008
Feb-Mar;59(1):107-10.

Middle cranial fossa endoscopy using a rigid endoscope. Mourgela
S, Sakellaropoulos A, Anagnostopoulou S. Minim Invasive Ther Allied
Technol. 2007;16(6):355-9.

Endoscopic anatomy of the thecal sac using a flexible steerable
endoscope. Mourgela S, Anagnostopoulou S, Sakellaropoulos A,
Koulousakis A, Warnke JP. J Neurosurg Sci. 2007 Jun;51(2):93-8.
A case of recurrent herpes zoster leg paresis without rash. Mourgela
S, Sakellaropoulos A, Tavouxoglou K. J Pain Palliat Care
Pharmacother. 2010

Bening cerebral aqueductal stenosis in an adult. Chrissicopoulos C,
Mourgela S, KirgiannisK, Sakellaropoulos A, Mourgela S. Acta
Neurochir Suppl. 2012
What is the appropriate shunt system for normal pressure
hydrocephalus? Chrissicopoulos C, Mourgela S, KirgiannisK,
Sakellaropoulos A, Mourgela S. Acta Neurochir Suppl. 2012
The limitation of magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis
of brain tumors. Chrissicopoulos Ch., Mourgela S., Ampertos N.,
Sakellaropoulos A., Kirgiannis K., Petritsis K., Spanos A. The
neuroradiology Journal 23, p.407-443, 2010.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Σακελλαρόπουλος Α. και Δημόπουλος Γ. (1997), Διαταραχές της
αναπνοής που σχετίζονται με την φάση της ταχείας κίνησης των
οφθαλμών κατά τον ύπνο. Μια πιθανή αιτία υπνηλίας κατά τη
διάρκεια της ημέρας. ΠΝΕΥΜΩΝ: 10:26. άρθρο Νο: 2.11
Σακελλαρόπουλος Α. και Παυλάκου Γ. (1998), Παρατηρήσεις στην
αποτελεσματικότητα της εισπνεόμενης αλβουτερόλης στην
αντιμετώπιση
του οξέως άσθματος.
Σακελλαρόπουλος Α. και Ντάγανου Μ. (1999), Σύγκριση
συνδυασμού χορήγησης ενοξαπαρίνης και ελαστικής περίδεσης των
κάτω άκρων με την ελαστική περίδεση μόνο, στην πρόληψη εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωσης μετά από προγραμματισμένες
νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Πνεύμων, τόμος 12, τεύχος 2β

Α. Σακελλαρόπουλος (2002). Αναπνευστικό σύστημα και
καταδύσεις. Info Respiratory
Α. Σακελλαρόπουλος, B. Τσουκαλά, Ν. Λώλης (2002). Πνευμονικές
βλάβες από την μηχανική αναπνοή. Info Respiratory
Νικολόπουλος Ι., Σακελλαρόπουλος Α., Ντάγανου Μ.,
(2003).Εκτίμηση της ικανότητας αερισμού με τη μέθοδο
επανεισπνοής του διοξειδίου του άνθρακα, ΠΝΕΥΜΩΝ, Μay 2003,
vol 16,2b, pp: 50-51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ

Sakellaropoulos A., Stasi K., Partsalis A., Berger B., Kouvelas E.,
and Mitsacos A. (1997) Autoradiographic and immunocytochemical
localization of excitatory and inhibitory aminoacid receptors in the
cerebellum of monkey and rat. 17th European Winter Conference on
Brain Research. Abstracts p.59.
Sakellaropoulos A., Berger B., Kouvelas E., Mitsacos A. (1997).
Receptors characterization in fetal and mature monkey cerebellum:
an autoradiographic and immunocytochemical study of excitatory and
inhibitory aminoacid receptors. Society of Neuroscience abstracts,
vol. 23, p. 1753
Pavlakou G., Tsarouha A., Koza D., Karaindros D., Androulaki D.,
Sakellaropoulos A., Anagnostopoulou O. (1997) Lung cancer: 10
years after. Annual Congress of Chest Medicine, 19-21 Sept., Berlin,
pp. 113s.
Sakellaropoulos A., Berger B., Kouvelas E., Mitsacos A. (1998).
Excitatory amino acid subunits are expressed in Bergmann glia of
fetal and mature monkey cerebellum. European Meeting on Glial Cell
Function in Health and Disease, Athens.
Paulakou G., Kefalaki A., Androulaki D., Sakellaropoulos A.,
Fragaki C., Anagnostopoulou O. (1998). Bone marrow cytology
evaluation in the staging of lung cancer. Always necessary? 2nd
Mediterranean Congress on the Thoracic Diseases, 4-7 March,
Athens.
Rapti A., A.Sakelllaropoulos, D. Markandonaki, J. Arapis. T.
Tsouka, O . Anagnostopoulou(1998). Is Greek patient ready to be
informed about his lung cancer disease? 3rd International Congress
on Lung Cancer Disease.
Rapti A, H Perros, E. Tsigou, E. Katsouda, N. Kerenidou,
A.Sakelllaropoulos, Anagnostopoulou (1998). Information of lung
cancer patients entering a randomized clinical trial for chemotherapy?
3
rd International Congress on Lung Cancer Disease.
Pavlakou G., Kefalaki A., Androulaki D., Sakellaropoulos A.,
Fragaki C., Anagnostopoulou O. (1998) Bone marrow cytology
evaluation in the staging of lung cancer. Always necessary? 2nd

Mediterranean Congress on thoracic diseases
Gaga M., Karidi P., Sakellaropoulos A., Dimakou K., Pini H.,
Koulouris N., Rasidakis A., Jordanoglou J., (1999) Cellular infiltration
in localized bronchiectasis 3rd state of the art interdisciplinary review
course, Athens
Vasiliou M., Psarakis C., Amygdalou A., Sakellaropoulos A.,
Moukas M., Konstantopoulos S., Behrakis P., (2001) Non linear
approach of respiratory mechanics in mechanically ventilated COPD
patients 11th annual ERS Congress, Berlin, Germany
Pavlakou G., Tsoukala V., Sakellaropoulos A., Antoniou D.,
Tsiboukis S., Tsaroucha E., Anagnostopoulou U.: Plasma D-dimer
level and stage of primary lung cancer, (p1653) 13th ERS Annual
Congress, 27 September, 2003, Vienna, Austria.
Daganou M., Nikolopoulos J., Sakellaropoulos A., Tzagaraki K.,
Ikonomidis P., Rasidakis A: Sleep related breathing disorders and
control of breathing. (p1179) 13th ERS Annual Congress, 27
September, 2003, Vienna, Austria.
Nikolopoulos J., Daganou M., Tzagaraki K., Sakellaropoulos A.,
Paridou A., Rasidakis: A Daytime hypercapnia in patients with
OSAHS. (p1790) 13th ERS Annual Congress, 27 September, 2003,
Vienna, Austria.
Daganou M, Bakakos P, Retsou S, Kanavaki S, Paridou A,
Sakellaropoulos A, Rasidakis A. Impact of scheduled replacement of
central venous catheters on the rate of infectious complications.
(s127), 16th Annual Congress of Intensive Care Medicine, 5-8
October, 2003, Amsterdam, Netherlands.
Nikolopoulos I, Bakakos P, Tzagaraki K, Kompoti M,
Sakellaropoulos A, Paridou A, Daganou M, Rasidakis A: Ventilator Associated Pneumonia: Incidence, Antibiotic Treatment and Outcome: 5th European Congress of Chemotherapy and Infection, 17-20 October, 2003, Rhodes, Greece. (Oral presentation)
Daganou M, Bakakos P, Retsou S, Sakellaropoulos A, Paridou A, Rasidakis A: Infectious Complications of femoral subclavian and internal Jugular vein catheterization in ICU: 5th European Congress of Chemotherapy and Infection, 17-20 October, 2003, Rhodes, Greece (Oral presentation)

C. Chrissicopoulos, S. Mourgela, N. Ampertos, A. Sakellaropoulos,
K. Kirgiannis, K. Petritsis, A. Spanos. A case of spinal metastasis
from non-Hodgkin lymphoma. World spine V, 7-9/5/2010, Santorini,
Greece.
C. Chrissicopoulos, S. Mourgela, N. Ampertos, A.
Sakellaropoulos, K.
Kirgiannis, K. Petritsis, A. Spanos. The limitations of whole body
bone scintigraphy with Tc-99m in metastatic bone disease. World
spine V, 7-9/5/2010, Santorini, Greece
C. Chrissicopoulos, S. Mourgela, N. Ampertos, A.
Sakellaropoulos, K.
Kirgiannis, K. Petritsis, A. Spanos. The role of decompressive
laminectomy in multiple level metastatic bone disease. World spine
V, 7-9/5/2010, Santorini, Greece
C. Chrissicopoulos, S. Mourgela, K. Kirgiannis, A.
Sakellaropoulos, N. Ampertos, K. Petritsis, A. Spanos. What is
the appropriate shunt system for normal pressure hydrocephalus? 5
th
International Hydrocephalus Workshop. 20-23/5/2010, Crete, Greece
C. Chrissicopoulos, S. Mourgela, N. Ampertos, A.
Sakellaropoulos, K.
Kirgiannis, K. Petritsis, A. Spanos. Benign cerebral aqueduct stenosis
in an adult. 5

th International Hydrocephalus Workshop. 20-23/5/2010,

Crete, Greece
Leptomenigeal carcinomatosis in a gastric cancer patient with
significant cutaneous dissemination. C.Chrissicopoulos, S.Mourgela,
N.Ampertos, A.Sakellaropoulos, P.Riganelis, K.Kyrgiannis,
K.Petritsis, A.Spanos. 31 Balkan Medical Week, October 2010.
A case of cranial nerves dysfuction in a breast cancer patient not
owing in Leptomeningeal carcinomatosis. C.Chrissicopoulos,
S.Mourgela, N.Ampertos, A.Sakellaropoulos, Th.Nicolaou,
K.Kirgiannis, K.Petritsis, A.Spanos. 31 Balkan Medical Week,
October 2010.
Brain metastasis from a Lymphoma. C.Chrissicopoulos,
S.Mourgela, N.Ampertos, A.Sakellaropoulos, K.Kirgiannis, K.Petritsis,
A.Spanos. 31 Balkan Medical Week, October 2010.

The role of MRI Spectroscopy in Evaluating malignant brain
tumors. C.Chrissicopoulos, S.Mourgela, N.Ampertos,
A.Sakellaropoulos, K.Kirgiannis, K.Petritsis, A.Spanos. XIX
Symposium Neuroradiologicum. Word Congress of Diagnostic and
Therapeutic neuroradiology, Bologna, Italy, Oct. 2010.

Osteoma of Meningioma? C.Chrissicopoulos, S.Mourgela,
N.Ampertos, A.Sakellaropoulos, K.Kirgiannis, K.Petritsis, A.Spanos.
XIX Symposium Neuroradiologicum. Word Congress of Diagnostic
and Therapeutic neuroradiology, Bologna, Italy, Oct. 2010.
Multicentric glioblastoma multiform after a breast carcinoma.
C.Chrissicopoulos, S.Mourgela, N.Ampertos, A.Sakellaropoulos,
K.Kirgiannis, K.Petritsis, A.Spanos. XIX Symposium
Neuroradiologicum. Word Congress of Diagnostic and Therapeutic
neuroradiology, Bologna, Italy, Oct. 2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Sakellaropoulos A. Stasi K. Partsalis A., Kouvelas and Mitsacos A.
(1996) Autoradiographic and immunocytochemical localization of
excitatory and inhibitory amino acid receptors in the cerebellum of
monkey and rat. 12η

Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες,

Ανώγεια Κρήτη. 1
Ο
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Στάση Κ., Σακελλαρόπουλος Α., Μητσάκου Α., Γιομπρές Π.,
Κούβελας Η. (1997). Υποδοχείς γ-αμινοβουτυρικού οξέος των
βασικών γαγγλίων μυών και επιμυών σε πειραματικά μοντέλα της
νόσου του Parkinson. 13η

Πανελλήνια Συνάντηση για τις

Νευροεπιστήμες, Αθήνα.

Παυλάκου Γ., Ανδρουλάκη Δ., Σακελλαρόπουλος Α., Στεφανή Γ.,
Τσίγκου Ε. , Αναγνωστοπούλου Ο. (1997). Η αδενοαπαμινάση,
λυσοζύμη, Ca 125 στη διαφορική διάγνωση εξιδρωματικών
λεμφοκυτταρικών πλευρίτιδων. 9ο

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Νοσημάτων Θώρακος.
Καρύδη Π., Γκάγκα Μ., Λάμπρου Π., Σακελλαρόπουλος Α.,
Δημάκου Κ., Κουλούρης Ν., Ρασιδάκης Α., Ιορδάνογλου Ι. (1999).
Φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση κυτταρικού βλεννογόνου σε
ασθενείς με εντοπισμένες μεταλοιμώδεις βρογχεκτασίες. 10Ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος.
Ντάγανου Μ., Σακελλαρόπουλος Α*., Ζαρόκωστα Π., Πέρρος Η.,
Κυθρεώτης Π., Βελδέκης Δ., Ρασιδάκης Α. (1999). Ο ρόλος της
μονάδας αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) στην αντιμετώπιση ασθενών

με αναπνευστική ανεπάρκεια. 10Ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων

Θώρακος, (προφορική ανακοίνωση*)
Δημόπουλος Γ., Νικολόπουλος Ι., Σακελλαρόπουλος Α., Βελδέκης
Δ., Κυθρεώτης Π., Μεταβολικές διαταραχές από θερμικές βλάβες 25ο
ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο (1999).
Ι. Νικολόπουλος, Μ. Ντάγανου, Α.Τσαγκαράκη, Α.
Σακελλαρόπουλος, Α. Ρασιδάκης. Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου
Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Ν.Ν.Θ.Α « Σωτηρία» Σύνδρομο
αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο και αναπνευστική ανεπάρκεια.
Ποια η σχέση τους? 3ο

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την

έρευνα του Ύπνου (2003) (προφορική ανακοίνωση*).

Premedicare

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ -ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας

+ 302106018868

asakellaropoulos@premedicare.gr