Βραχεία Νοσηλεία

Στο Πολυϊατρείο μας  λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο, τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, που προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων, όπου απαιτείται ολιγόωρη παραμονή των ασθενών και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων. Εξυπηρετούνται περιστατικά αφυδάτωσης, εμέτων, κολικών, μικροχειρουργικά περιστατικά, ασθενείς με οξεία προβλήματα που ανατάσσονται με σύντομη ενδοφλέβια θεραπεία.