Υπερηχογράφημα (triplex) Καρδιάς

Τι είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς;

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, ή triplex καρδιάς όπως επίσης λέγεται, είναι μια ανώδυνη εξέταση που εκμεταλλεύεται τα ανακλώμενα από την καρδιά κύματα υπερήχων για να δημιουργήσει μια εικόνα αυτής και των μεγάλων αγγείων.

Με τη βοήθεια των υπερήχων ο ιατρός μπορεί να δει το μέγεθος και το σχήμα της καρδιάς και να εκτιμήσει τη λειτουργία των κοιλοτήτων και των βαλβίδων της. Οι δυνατότητες που προσφέρει το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι πολλές, αφού μπορούν να εντοπιστούν περιοχές της καρδιάς που δεν συσπώνται ικανοποιητικά λόγω στεφανιαίας νόσου, να σημειωθούν τυχόν βλάβες των βαλβίδων, να εντοπιστούν μη φυσιολογικές επικοινωνίες μεταξύ των κοιλοτήτων και άλλα.  

Ποιος χρειάζεται να κάνει υπερηχογράφημα καρδιάς;

Οι ενδείξεις για την ανάγκη να υποβληθεί κάποιος ασθενής σε υπερηχογράφημα καρδιάς είναι πολλές. Η διερεύνηση από τον ιατρό κάποιου συμπτώματος που πιθανώς παραπέμπει σε καρδιακή νόσο ή η παρακολούθηση για την ανταπόκριση στην χορηγούμενη θεραπεία είναι δύο συχνοί λόγοι για τους οποίος ο ιατρός θα συστήσει υπερηχογράφημα καρδιάς.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς γίνεται στο καρδιολογικό ιατρείο και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον ασθενή σε ότι αφορά στην διατροφή του ή τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

Πως γίνεται η εξέταση;

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς είναι μια ανώδυνη εξέταση που διαρκεί περίπου 15-30 λεπτά, ενώ ο ασθενής παραμένει ξαπλωμένος ανάσκελα ή στο αριστερό του πλάι κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Με τη χρήση μικρής ποσότητας gel το οποίο βοηθάει στην καλύτερη αγωγή των υπερήχων, ο ιατρός ακουμπάει τον ηχοβολέα, μια μικρή συσκευή σε σχήμα στυλό, στο στήθος του ασθενούς και με μικρές κινήσεις απεικονίζει την καρδιά από διάφορες γωνίες.

Ο καρδιολόγος, με την συγκεκριμένη εξέταση, έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις διαστάσεις των κοιλοτήτων της καρδιάς, το πάχος του τοιχώματός της, να μελετήσει την μορφολογία και την κίνηση των βαλβίδων, να παρατηρήσει τυχόν ύπαρξη στένωσης ή ανεπάρκειας αυτών.

  1. Της διαστολικής δυσλειτουργίας (παθολογία που εμφανίζεται σε ηλικιωμένους, σε υπέρβαρους ανθρώπους, αλλά και σε άλλα νοσήματα όπως τις μυοκαρδιοπάθειες).
  2. Τον έλεγχο του ποσοστού της καρδιάς που έχει υποστεί έμφραγμα.
  3. Τον έλεγχο πιθανής ισχαιμίας της καρδιάς, δηλαδή μειωμένης αιμάτωσης σε κάποιο τοίχωμα του καρδιακού μυός, λόγω στένωσης σε αγγείο που το αιματώνει (στεφανιαία νόσος).
  4. Των φλεγμονωδών διεργασιών που μπορεί να έχει υποστεί ο καρδιακός μυς (μυοκαρδίτιδα), όπως μετά από ιογενή ή μικροβιακή λοίμωξη.
  5. Υποκλινική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, δηλαδή την ύπαρξη της κακής συσταλτικότητας της καρδιάς, όπως μπορεί να εμφανισθεί σε υπερτασικούς ασθενείς, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
  6. Δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Χημειοθεραπεία. Στους ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα, τα αντινεοπλασματικά φάρμακα (Χημειοθεραπείες) μπορεί να μειώσουν τη δύναμη του καρδιακού μυός και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται η εξέταση του triplex προ της έναρξης της θεραπείας, αλλά και κατά τη διάρκειά της.
  7. Σε βαλβιδοπάθειες, η χρήση των νεότερων τεχνικών καρδιολογίας αναδεικνύει ασθενείς που θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαιρότερα σε επέμβαση διόρθωσης του προβλήματος (ανεπάρκεια ή στένωση βαλβίδας), με αποτέλεσμα την καλύτερη έκβαση, καθώς η διόρθωση λαμβάνει χώρα πριν κουραστεί η καρδιά.

Το Triplex καρδιάς, θεωρείται απαραίτητη εξέταση για οποιαδήποτε ηλικία είτε για προληπτικό έλεγχο, είτε για την παρακολούθηση καρδιολογικών νοσημάτων.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός καρδιολόγος πραγματοποιεί τον απαιτούμενο καρδιολογικό έλεγχο μέσω υπερηχογραφήματος καρδιάς. Επίσης, διενεργούνται Triplex καρδιάς και σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω.