Υποστηρικτική αγωγή

Με τον όρο «υποστηρικτική αγωγή» εννοούμε όλες εκείνες τις θεραπείες που εφαρμόζονται παράλληλα με την αντινεοπλασματική (αντικαρκινική) θεραπεία.

Οι θεραπείες αυτές στοχεύουν, όχι στην εξολόθρευση των καρκινικών κυττάρων αλλά στην υποστήριξη των συμπτωμάτων του ασθενή και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ογκολόγος παρέχει την κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή.