Ογκολογικό Τμήμα | Ογκολόγος Αγία Παρασκευή

Κλείστε το Ραντεβού σας

Το πολυιατρείο PREMEDI-CARE που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, έχει ως στόχο καθημερινά να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Απαρτίζεται από διαφορετικές ειδικότητες και τα ανάλογα ιατρικά τμήματα. Ένα από αυτά είναι και το Ογκολογικό Τμήμα, το οποίο στελεχώνουν έμπειροι Ογκολόγοι και ειδικευμένο προσωπικό, με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο ιατρός Ογκολόγος παρέχει τις κατάλληλες ογκολογικές συμβουλές, παρακολουθεί την πορεία του ασθενή μετά τη θεραπεία, προσφέρει υποστηρικτική αγωγή καθώς και την απαραίτητη φροντίδα στο σπίτι.