Λιθίαση Ουροποιητικού και Αντιμετώπιση

Λιθίαση ουροποιητικού ονομάζεται η δημιουργία λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος.

 Είναι η τρίτη κατά σειρά συχνότητας πάθησης του ουροποιητικού στον άνθρωπο, μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη.

 Ανάλογα με την εντόπιση των λίθων, έχουμε λιθίαση των νεφρών , λιθίαση των ουρητήρων, λιθίαση της ουροδόχου κύστης και τέλος λιθίαση της ουρήθρας.

Ως παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία λίθων στο ουροποιητικό σύστημα αναφέρονται τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς.

Δεν υπάρχει ενιαία θεωρία της αιτιολογίας της νεφρολιθίασης, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι παράγοντες τους

 (ή ομάδες παραγόντων) και την ασθένεια, που οδηγεί στην ανάπτυξη των μεταβολικών διαταραχών, όπως giperurikurnya, gaperkaltsiuriya, υπεροξαλουρία,

hyperphosphaturia, αλλάζοντας την οξίνιση των ούρων και την εμφάνιση των ουρολίθων.

Αιτιολογικοί παράγοντες της ανάπτυξης ουρολιθίασης είναι ενδογενής όπως ηλικία, Φύλο, Οικογενειακό ιστορικό-κληρονομικότητα ή εξωγενείς όπως:Κλιματικές συνθήκες,

Διατροφή, Παχυσαρκία, Φαρμακευτική αγωγή.

Θεραπεία

Το είδος της μεθόδου που θα επιλεγεί εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του λίθου σε συνδυασμό πάντα με το προφίλ του κάθε ασθενούς.

Η θεραπεία της λιθίασης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση τριών βασικών προβλημάτων που είναι ο οξύς πόνος, με τον οποίο συνήθως κάνει την εμφάνισή της η νόσος,

ο λίθος αυτός καθαυτός και, τέλος, η υποτροπή της λιθίασης. Η απομάκρυνση του λίθου θα δώσει την οριστική λύση στην αντιμετώπιση ενός επεισοδίου λιθίασης.

 Η απομάκρυνση μπορεί να γίνει είτε αυτόματα από τον ίδιο τον ασθενή που αποβάλλει το λίθο είτε επεμβατικά από τον ουρολόγο.

 Επομένως υπάρχουν δύο θεραπευτικές προσεγγίσεις, η συντηρητική και η επεμβατική. Κατά τη συντηρητική αντιμετώπιση,

 ο ασθενής παρακολουθείται και αναμένεται η αυτόματη αποβολή του λίθου. Η επεμβατική αντιμετώπιση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

-Με εξωσωματική λιθοθρυψία.

-Με διαδερμική νεφρολιθοθρυψία.

-Με λαπαροσκοπική χειρουργική.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ουρολόγος παρέχει την απαραίτητη μελέτη και αντιμετώπιση της λιθίασης ουροποιητικού.