Ογκολογική Συμβουλευτική

Θεωρούμε ότι η επιστημονική και ολοκληρωμένη ενημέρωση και καθοδήγηση του ογκολογικού ασθενή σε όλο το «ταξίδι» της ασθένειάς του αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αποτελεσματικότερη θεραπεία του.

Γι’ αυτό και τοποθετούμε την ογκολογική συμβουλευτική ως τον κορυφαίο πυλώνα του λειτουργήματός μας και δίνουμε τεράστια σημασία στην ενημέρωση του ασθενή και του περιβάλλοντός του, ώστε μαζί με τον θεράποντα ιατρό να λάβουν με ασφάλεια όλες τις σημαντικές θεραπευτικές αποφάσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ογκολόγος παρέχει τις κατάλληλες ογκολογικές συμβουλές.