Παρακολούθηση μετά την θεραπεία

Θεωρούμε ότι η αποθεραπεία είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι και σημαντικότερο κομμάτι από αυτό της θεραπείας γιατί η θεραπεία θα κρατήσει συνήθως κάποιους μήνες, ενώ η ποιότητα της ζωής που θα έχει ο ασθενής μετά το τέλος της θεραπείας θα είναι για πάντα.

Αυτός είναι και ο λόγος που στο κέντρο μας φροντίζουμε για τη συνολική υγεία του ασθενή και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη φάση της ανάρρωσης, της αποθεραπείας και της ομαλής επανένταξης στη φυσιολογική ζωή ενός λειτουργικού ανθρώπου.

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ογκολόγος παρακολουθεί τον ασθενή και μετά τη θεραπεία του.