Έμμεση λαρυγγοσκόπηση

Γίνεται επισκόπηση του λάρυγγα και του φάρυγγα (τμήμα πέρασμα στους πνεύμονες και το στομάχι), με την βοήθεια οργάνου με καθρέπτη, που τοποθετείται στο πίσω μέρος του φάρυγγα.

Στο ιατρείο, μεταξύ των άλλων, παρέχεται η δυνατότητα για:

•             Αδρό έλεγχο ακουστικής οξύτητας

•             Διερεύνηση δυσχέρειας ρινικής αναπνοής

•             Διερεύνηση αλλεργικής και αγγειοκινητικής ρινίτιδας

•             Επισκόπηση στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα

•             Αξιολόγηση διαταραχών της φωνής

•             Διερεύνηση νεοπλασματικών παθήσεων προσώπου και τραχήλου

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος παρέχει τον απαραίτητο έλεγχο μέσω της έμμεσης λαρυγγοσκόπησης.