Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α και Β

Το ήπαρ μπορεί να προσβληθεί από πολλούς παράγοντες, λοιμώδεις και μη. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν συχνότερα ηπατοτρόποι ιοί και σπανιότερα βακτήρια, παράσιτα και μύκητες που προκαλούν τις ομόλογες ηπατίτιδες.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι ηπατίτιδες που προκαλούνται από τους ιούς Α, B, C, D και E και τούτο γιατί στην οξεία τους φάση μπορεί να προκαλέσουν κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια και στη φάση της χρόνιας φορίας, με την εξαίρεση της ηπατίτιδας Α, ενοχοποιούνται για κίρρωση ή και καρκίνο του ήπατος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρασκευασθεί ασφαλή, αποτελεσματικά, και προηγμένης τεχνολογίας εμβόλια τα οποία έχουν ενσωματωθεί στη χώρα μας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Πιστεύεται, βάσιμα, ότι οι ηπατίτιδες αυτές θα αποτελέσουν παρελθόν ή θα περιορισθούν σε συγκεκριμένες ομάδες του γενικού πληθυσμού (π.χ. χρήστες ενδοφλεβίως χορηγουμένων ουσιών).

Tο εμβόλιο της ηπατίτιδας Β

Συγκεκριμένα, το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β προφυλάσσει, παράλληλα, και για την ηπατίτιδα D και δύναται να χορηγηθεί ακόμη και αμέσως μετά τη γέννηση σε σχήμα 3 δόσεων. Το εμβόλιο αυτό έχει παρασκευασθεί με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA και δεν σχετίζεται με τον άγριο ιό της ηπατίτιδας Β, οπότε και είναι αδικαιολόγητος κάθε φόβος ή, περισσότερο, αναστολή εμβολιασμού.

Tο εμβόλιο της ηπατίτιδας Α

Αναφορικά με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α, παρασκευάζεται από νεκρούς ιούς ηπατίτιτδας Α με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του εμβολίου της πολυομυελίτιδας Sabin, με το οποίο εξαφανίστηκε η νόσος από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη μας. Το εμβόλιο αυτό χορηγείται μετά τον 12ο μήνα της ζωής σε σχήμα 2 δόσεων με μεσοδιάστημα 6-12 μηνών. Πρόκειται για άριστα ανεκτό εμβόλιο που παρέχει ισόβια ανοσία όπως, άλλωστε, και το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β. Τ

Στο Premedicare στην Αγία Παρασκευή, ο ιατρός παθολόγος συνταγογραφεί το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α και Β.