Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης | Ψυχολόγος Αγία Παρασκευή

Η ψυχική μας υγεία, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Οι συνθήκες ζωής, ο τρόπος σκέψης, το περιβάλλον, η λειτουργία μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αλληλεπιδρούν και συνθέτουν την ψυχική μας υγεία. Αν κλονιστεί ένας ή περισσότεροι από τους αναφερόμενους παράγοντες, το σύστημα της ψυχικής μας υγείας διαταράσσεται. Όλοι οι άνθρωποι, σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου επικρατούν σκέψεις και συμπεριφορές αρνητικές, ικανές να μπλοκάρουν την ηρεμία τους και να τους κάνουν να νιώθουν ανεπαρκείς.

Το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα ή συναισθηματικές δυσκολίες. Η αποστολή του είναι να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, αξιολόγηση και θεραπεία που θα βοηθήσει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Απασχολούνται εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές με εμπειρία στην αξιολόγηση και τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, ομαδική θεραπεία, και ψυχοεκπαίδευση, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Συνεργάζεται άρρηκτα με τα υπόλοιπα τμήματα του πολυιατρείου έτσι ώστε η προστασία, η ανάκτηση της ψυχικής υγείας των ασθενών και η προώθηση της γενικής ευεξίας να είναι η προτεραιότητα της Premedicare.

Το πολυιατρείο PREMEDI-CARE που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, έχει ως στόχο καθημερινά να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Απαρτίζεται από διαφορετικές ειδικότητες και τα ανάλογα ιατρικά τμήματα. Ένα από αυτά είναι και το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης, το οποίο στελεχώνουν έμπειροι Ψυχολόγοι και ειδικευμένο προσωπικό. Ο Ψυχολόγος ειδικεύεται στην αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων μέσω διάφορων θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, ομαδική ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση κ.α.